Prøveforelesning: Elianne Sirnæs Egge

Master i Biologi Elianne Sirnæs Egge ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diversity and population dynamics of marine phytoplankton.

Elianne Sirnæs Egge

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Egges avhandling.
 

Publisert 5. juni 2014 10:13