Prøveforelesning: Ingrid Marie Egner

Mastergrad i idrettsbiologi Ingrid Marie Egner ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Muscle and ageing - atrophy and reduced function?

Ingrid Marie Egner

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Egners avhandling.
 

Publisert 21. feb. 2014 08:30 - Sist endret 31. okt. 2018 14:33