Prøveforelesning: Federico Fenaroli

Master i industriell bioteknologi Federico Fenaroli ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vaccines and protective immunity against tuberculosis.

Federico Fenaroli

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fenaroli's avhandling
 

Publisert 24. okt. 2014 10:17 - Sist endret 24. okt. 2014 10:21