Prøveforelesning: Marta Hammerstad

Master i Molekylærbiologi Marta Hammerstad ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: History of ribonucleotide reductase as a drug target.

Marta Hammerstad

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Marta Hammerstads avhandling.
 

Publisert 8. aug. 2014 14:40 - Sist endret 15. aug. 2014 10:13