Prøveforelesning: Harri Mikael Itkonen

Master of Science Harri Mikael Itkonen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Metabolic transformation during tumorigenesis.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Harri Mikael Itkonens avhandling.
 

Publisert 24. apr. 2014 10:59 - Sist endret 24. apr. 2014 13:29