Prøveforelesning: Jon Halvor Jonsrud Knutsen

Master i molekylærbiologi Jon Halvor Jonsrud Knutsen ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Targeted (epi-)genome editing in cell biology and disease.

Jon Halvor Jonsrud Knutsen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Knutsen's avhandling.
 

Publisert 29. aug. 2014 10:43 - Sist endret 29. aug. 2014 11:05