Prøveforelesning: Maja Krzewinska

Master of Science  Maja Krzewinska ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetic Messages from the Past.

Maja Krzewinska

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Krzewinskas avhandling.
 

Publisert 9. jan. 2014 13:31 - Sist endret 9. jan. 2014 13:36