Prøveforelesning: Marthe Løvf

Master i molekylærbiologi, biokjemi og fysiologi Marthe Løvf ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Role of Cancer Stem Cells (CSCs) in Tumour Initiation and Therapy Resistance Acquisition

Marthe Løvf

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Løvfs avhandling.
 

Publisert 5. mars 2014 09:52 - Sist endret 5. mars 2014 10:01