Prøveforelesning: Martin Malmstrøm

Master i biologi Martin Malmstrøm ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ancient DNA: a tool to look into the past.

Martin Malmstrøm

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Malmstrøms avhandling.
 

Publisert 4. juni 2014 10:19