Prøveforelesning: Ha Thi Ngo

Master i ernæring Ha Thi Ngo ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The obesogen hypothesis - what is the evidence.

Ha Thi Ngo

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Ngos avhandling.
 

Publisert 12. juni 2014 14:18