Prøveforelesning: Santosh Phuyal

Master i molekylærbiologi Santosh Phuyal ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exosome modulation of immunity.

Santosh Phuyal

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Phuyal's avhandling.
 

Publisert 8. des. 2014 12:55 - Sist endret 8. des. 2014 12:55