Prøveforelesning: Lars Qviller

Master of Science Lars Qviller ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effect of climate change on vector-borne diseases on global and Scandinavian scales.

Lars Qviller

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Qviller's avhandling.
 

Publisert 31. okt. 2014 10:32 - Sist endret 17. okt. 2016 10:43