Prøveforelesning: Gro Elise Rødland

Master i Molekylærbiologi, biokjemi og fysiologi Gro Elise Rødland ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: DNA repair pathways and TOR signaling in aging.

Gro Elise Rødland

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Rødland's avhandling.
 

Publisert 6. juni 2014 08:20 - Sist endret 11. juni 2014 12:41