Prøveforelesning: Lisbeth Schnug

Master of Science Lisbeth Schnug ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Assessing bioaccumulation at different scales in soil ecosystems

Lisbeth Schnug

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Schnug's avhandling.
 

Publisert 19. sep. 2014 15:11 - Sist endret 19. sep. 2014 15:11