Prøveforelesning: Lilia S. Ulanova

Master of Science Lilia S. Ulanova ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New approaches to solve the problem of antibiotic resistance.

Lilia S. Ulanova

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Ulanova's avhandling.
 

Publisert 30. okt. 2014 10:18 - Sist endret 17. okt. 2016 10:42