Prøveforelesning: Unni Vik

Master of Science Unni  Vik ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Recent advances in understanding the function of fungi in forest ecosystems.

Unni Vik

 

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Viks avhandling.
 

Publisert 14. feb. 2014 10:43 - Sist endret 14. feb. 2014 11:33