Prøveforelesning: Ola Tveitereid Westengen

Master in Natural Resource Management and Tropical Ecology Ola Tveitereid Westengen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Food Security over human history: patterns and drivers of malnutrition and dietary diversity.

Ola Tveitereid Westengen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Westengens avhandling.
 

Publisert 16. apr. 2014 13:16 - Sist endret 22. juni 2017 14:13