Prøveforelesning: Mazyar Yazdani

Master of Science Mazyar Yazdani ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms for endocrine disruption in fish.

Mazyar Yazdani

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Yazdanis avhandling.
 

Publisert 24. jan. 2014 09:09 - Sist endret 31. juli 2017 13:49