English version of this page

Prøveforelesning: Stefan Jörg Barfeld

MSc Stefan Jörg Barfeld ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cancer Immunotherapy - strategies, mechanisms and challenges

Stefan Jörg Barfeld

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Barfelds avhandling.
 

Publisert 9. okt. 2015 10:34 - Sist endret 23. nov. 2015 11:07