Prøveforelesning: Axel Berg-Larsen

Master i molekylærbiologi Axel Berg-Larsen ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Human Papilloma Virus and Cancer Vaccination.

Axel Berg-Larsen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Berg-Larsen's avhandling.
 

Publisert 2. jan. 2015 08:30 - Sist endret 18. mars 2017 15:20