Prøveforelesning: Erna Davydova

Master i molekylær biovitenskap Erna Davydova ved Institutt for Biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Protein lysine modifications: Functions and cross-talk in health and disease

Erna Davydova

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Davydovas avhandling.
 

Publisert 20. mai 2015 09:44 - Sist endret 20. mai 2015 09:44