Prøveforelesning: Jo Skeie Hermansen

Master i biologi Jo Skeie Hermansen ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The role of hybridization in evolution".

Jo Skeie Hermansen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hermansen's avhandling
 

Publisert 6. feb. 2015 10:23 - Sist endret 6. feb. 2015 10:23