Prøveforelesning: Anja Hortemo Høie

Master i molekylærmedisin Anja Hortemo Høie ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Food related cancers in humans"

Anja Hortemo Høie

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Høies avhandling.
 

Publisert 12. juni 2015 10:58