English version of this page

Prøveforelesning: Kristina Øie Kvile

MSc Kristina Øie Kvile ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Distribution patterns and life history adaptations in the Calanus species of the North Atlantic

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kviles avhandling.
 

Publisert 27. nov. 2015 09:38 - Sist endret 27. nov. 2015 09:38