English version of this page

Prøveforelesning: Kristine Moltu

MSc Kristine Moltu ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The immunogenicity of tumors - determinants, mechanisms, and therapeutic opportunities

Kristine Moltu

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Moltus avhandling.
 

Publisert 25. nov. 2015 09:37 - Sist endret 22. juni 2016 11:13