English version of this page

Prøveforelesning: Ana Kucera

MSc Ana Kucera ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How intracellular membrane trafficking in different cell types influences antigen processing

Ana Kucera

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kucera's avhandling.
 

Publisert 16. nov. 2015 10:11 - Sist endret 21. mars 2017 11:34