Prøveforelesning: Audun Sverre Myrset Kvalvaag

MSc Audun Sverre Myrset Kvalvaag ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of lipid rafts in signalling from cellular membranes

Audun Sverre Myrset Kvalvaag

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kvalvaags avhandling
 

Publisert 2. okt. 2015 10:19 - Sist endret 1. nov. 2021 15:14