Prøveforelesning: Martine Muusse

Master of Science i toksikologi Martine Muusse ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The importance of biological variation in environmental risk assessment"

Martine Muusse

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Muusses avhandling.
 

Publisert 5. juni 2015 09:42