English version of this page

Prøveforelesning: Anna Virginia Black Mazzarella

MSc Anna Virginia Black Mazzarella ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The genotype-phenotype map: interactive sources of variation and their roles in evolution

Anna Virginia Black Mazzarella

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Mazzarellas avhandling.
 

Publisert 9. okt. 2015 10:34 - Sist endret 1. nov. 2021 14:29