Prøveforelesning: Erling L. Meisingset

Cand. Scient. Erling L. Meisingset ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Should we manage ecosystems for key stone species or for biodiversity - challenges and opportunities".

Erling L. Meisingset

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Meisingset's avhandling.
 

Publisert 11. aug. 2015 10:05