Prøveforelesning: Ralf Stefan Neumann

MSc Ralf Stefan Neumann ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Novel sequencing technologies and their perspective for personalized medicine

Ralf Stefan Neumann

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Neumann's avhandling.
 

Publisert 18. sep. 2015 10:13 - Sist endret 23. nov. 2015 11:05