Prøveforelesning: Oda Bjærke

Master of science i biologi Oda Bjærke ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The ecology of fear.

Oda Bjærke

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bjærkes avhandling.
 

Publisert 29. mai 2015 10:10 - Sist endret 29. mai 2015 10:10