English version of this page

Prøveforelesning: Sagnik Sengupta

MSc Sagnik Sengupta ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The use of traits to understand species and community responses to global warming

Sagnik Sengupta

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Senguptas avhandling.
 

Publisert 9. okt. 2015 10:34 - Sist endret 23. nov. 2017 15:01