Prøveforelesning: Margrethe Storm

Master i molekylær biovitenskap Margrethe Larsdatter Storm ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  "The role of the endoplasmic reticulum and the ER stress response in benign and malignant cells".

Margrethe L. Storm

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Storm's avhandling.
 

Publisert 27. feb. 2015 08:53 - Sist endret 17. okt. 2016 16:55