English version of this page

Prøveforelesning: Sunil Mundra

MSc Sunil Mundra ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fungal dispersal ecology and how it may affect fungal responses to global climate change compared to animals and plants

Sunil Mundra

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Mundras avhandling.
 

Publisert 2. des. 2015 10:05 - Sist endret 13. juli 2016 14:33