Prøveforelesning: Tine Weise Håland

Master of Science i molekylær biovitenskap Tine Weise Håland ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Defective UV-lesion repair and its impact on human disease

Tine Weise Håland

Tid og sted for disputasen

Lenke til disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Weise Hålands avhandling.
 

Publisert 23. apr. 2015 11:01 - Sist endret 21. mars 2017 11:34