Prøveforelesning: Xiang Yi Kong

Master of science i bioteknologi Xiang Yi Kong ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Inflammatory and immunological implications of lysosomal dysfunction.

Xiang Yi Kong

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Kongs avhandling.
 

Publisert 8. juni 2015 10:08 - Sist endret 8. juni 2015 13:50