English version of this page

Prøveforelesning: Anette Engesmo

Master of Science Anette Engesmo ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New insights in the phylogeny of unicellular eukaryotes - implications for studies of the diversity of marine phytoplankton

Anette Engesmo

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Engesmos avhandling.
 

Publisert 27. mai 2016 10:21 - Sist endret 31. mai 2016 11:19