English version of this page

Prøveforelesning: Elin Sørhus

Master of Science Elin Sørhus ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Physiological fitness of fish, how it is measured, how it can be affected by pollutants, and the ecological consequences of mild or severe reductions in fitness

Kvinne, portrettfoto

Elin Sørhus

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Sørhus' avhandling.
 

Publisert 22. feb. 2016 10:08 - Sist endret 31. juli 2019 17:27