English version of this page

Prøveforelesning: Elisa Fiorito

Master of Science Elisa Fiorito ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Feedback mechanisms in response to therapeutic intervention in breast cancer

Elisa Fiorito

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fioritos avhandling.
 

Publisert 13. apr. 2016 10:18 - Sist endret 13. apr. 2016 10:18