English version of this page

Prøveforelesning: Stian Foss

Master of Science Stian Foss ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Current status and future developments of antibody therapy of cancers

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Foss avhandling.
 

Publisert 19. aug. 2016 10:52 - Sist endret 22. aug. 2016 15:15