English version of this page

Prøveforelesning: Heidi Uppstad

Cand.scient. Heidi Uppstad ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Aryl hydrocarbon receptor (AhR) in toxicology: classical and new roles

Heidi Uppstad

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Uppstads avhandling.
 

Publisert 1. sep. 2016 10:20