English version of this page

Prøveforelesning: Ida Myhrer Stø

MSc Ida Myhrer Stø ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: SWEET (sugar will eventually be exported transporter) sugar transporters in plants: roles in development, physiology and microbial interactions

Ida Myhrer Stø

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Støs avhandling.
 

Publisert 2. des. 2016 10:38 - Sist endret 2. des. 2016 10:38