English version of this page

Prøveforelesning: Jan-Erik Thrane

MSc Jan-Erik Thrane ved institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The ecology of phytoplankton in freshwater and marine systems in view of climate change

Jan-Erik Thrane

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Thranes avhandling.
 

Publisert 30. sep. 2016 10:41 - Sist endret 30. sep. 2016 10:41