English version of this page

Prøveforelesning: Kim Magnus Bærum

Master of Science Kim Magnus Bærum ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Freshwater biodiversity in a changing environment; spatial and temporal patterns.

Mann, portrettfoto

Kim Magnus Bærum

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bærums avhandling.
 

Publisert 5. feb. 2016 10:44 - Sist endret 31. juli 2019 17:37