English version of this page

Prøveforelesning: Madeleine Lystad Fosslie

MSc Madeleine Lystad Fosslie ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of nuclear organization in epigenetic regulation - strategies, mechanisms and challenges.

Madeleine Lystad Fosslie

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Fosslies avhandling.
 

Publisert 13. okt. 2016 09:53 - Sist endret 28. aug. 2017 12:41