English version of this page

Prøveforelesning: Mads Bengtsen

Cand.scient. Mads Bengtsen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: CRISPR mediated genome editing: prospects for applications and ethical issues

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bengtsens avhandling
 

Publisert 21. apr. 2016 11:33 - Sist endret 21. apr. 2016 11:34