English version of this page

Prøveforelesning: Mari Wildhagen

Master of Science Mari Wildhagen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Molecular and functional evolution of plant peptide in a context of plant evolution

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Wildhagens avhandling.
 

Publisert 10. juni 2016 10:44 - Sist endret 10. juni 2016 10:44