English version of this page

Prøveforelesning: Monica Hongrø Solbakken

MSc Monica Hongrø Solbakken ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Compare and contrast the mechanisms bony fish, cartilaginous fish and jawless fish use to recognize and defend themselves against pathogens

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Solbakkens avhandling.
 

Publisert 27. sep. 2016 10:36 - Sist endret 6. sep. 2022 14:37