English version of this page

Prøveforelesning: Xia Sheng

MSc Xia Sheng ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gene editing for cancer prevention and therapy

Xia Sheng

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Shengs avhandling.
 

Publisert 4. nov. 2016 10:00 - Sist endret 4. nov. 2016 10:00